Cultuur 3.0 report: “het internet is nog niet af”

opening session Verslag van Cultuur 3.0 conferentie, 8 april, Club 11, amsterdam. Virtueel Platvorm.