Discussion Article Douglas Engelbart

By: Heleen
On: September 13, 2006
Print Friendly, PDF & Email
About Heleen


   

Douglas Engelbart – From Augmenting Human Intellect: A conceptual framework

Engelbart tries to solve the problem that the complexity of problems is growing exponentially. Therefore people need an artefact to be able to continue to solve these complex problems. He calls this “augmenting human intellect”:

“by augmenting human intellect we mean increasing the capability of a man to approach a complex problem situation, to gain comprehension to suit his particular needs, and to derive solutions to problem” (boek pagina 95)

Engelbart developed the H-LAM/T system.
H= Human
L= Language
A= Artifacts
M= Methodology
T= training

The rest of this post is in Dutch…

In navolging van Vannevar Bush gaat dit artikel over het archiveren van documenten en teksten. Op pagina 106 is het systeem van Engelbart goed te zien. Hier zie je dat hij stukken tekst neemt en deze naar elkaar laat linken. In het systeem is de structuur te zien en wordt duidelijk dat de stukken tekst op een bepaalde manier samenhangen. De samenhang tussen de lappen tekst wordt weergegeven met pijlen (en nummers).

Net als Bush gelooft Engelbart dat teksten gearchiveerd dienen te worden op basis van de mentale structuren van het menselijk brein. In dit artikel heeft hij het ook over de “ associative trails” , waar Bush het in zijn artikel ook over heeft. Al geeft Engelbart niet echt een geschikte oplossing voor dit probleem van “associative trails”.

Ik ben van mening dat Engelbarts manier van structuur aanbrengen in stukken tekst ondersteunend kan zijn bij het schrijven van een scriptie of een paper. Hij is zelf echter van mening dat zijn manier ondersteunend kan zijn voor wetenschappers bij een grootschalig onderzoek. Ik ben bang dat je dan zoveel nodes krijgt en zoveel verwijzingen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. (dus bij een heel groot onderzoek)

Discussiepunt 1:

Op dit moment bestaat er nog steeds geen software of programma’s om associative trails aan te brengen op het internet. Men kan niet een route op het internet vastleggen, zodat men later dezelfde route kan volgen. Zelf zie ik twee redenen waarom deze software nog niet ontwikkeld izou kunnen zijn:
a) de behoefte aan een systeem dat website vastlegt op basis van een associative trail wordt alleen belangrijk gevonden door een hele kleine groep mensen. De grote meerderheid van de mensen heeft geen behoefte om internet routes vast te leggen
b) op dit moment heeft de mensheid nog niet voldoende kennis om dit soort routes vast te leggen
c) ….

Discussiepunt 2:
Bush en Engelbart willen graag een systeem vinden gebaseerd op de mentale structuren van het brein van de mens, zodat mensen makkelijker informatie terug kunnen vinden. Het internet is een grote brei van informatie en het is gebleken dat zoekmachine’s niet voldoende werken om bepaalde informatie te vinden. Wat zou een betere manier zijn om informatie op het internet te vinden?

Comments are closed.