Ask the Masters: Which Dutch party has the best agenda for New Media developments?

By: Roman Tol
On: November 20, 2006
Print Friendly, PDF & Email
About Roman Tol
Roman Tol is an Ecommerce specialist. Both techical and as a marketeer. Hands on and with vision. Keyword: Innovation.

   

Wednesday the 22nd of November is Election Day in The Netherlands. Which party has the most promising program for New Media scientists, New Media creators/designers, and New Media consumers? Which party will invest in New Media developers and theorists, in order to put The Netherlands on top of the technological and innovative map?

17 Responses to “Ask the Masters: Which Dutch party has the best agenda for New Media developments?”
 • November 20, 2006 at 3:24 pm

  I’ll quote from the Groen Links “Groei Mee” 2006 election program, the section called “Open Cultuur”:

  Wij willen een open samenleving die ruimte biedt aan wat afwijkt. Dat vraagt om een open cultuur waarin verschillende leefstijlen, waarden en politieke opvattingen elkaar tegenkomen. Een pluriforme media- en cultuursector is daarvoor onmisbaar. Kranten, televisie, het internet en de kunsten horen voor iedereen toegankelijk te zijn.

  Er komt extra geld voor Nederlandse documentaires en drama, en voor digitalisering van de televisie. Het media-aanbod loopt gevaar als er machtsconcentraties dreigen te ontstaan. Stel je voor dat er nog maar één krant bestaat of dat de digitale wereld wordt gemonopoliseerd. Dan moet de overheid ingrijpen. Waar mogelijk wordt afgedwongen dat software op open standaarden is gebaseerd en dat netwerken maximaal toegankelijk zijn tegen een lage prijs.

  Film, digitale kunst, theater, festivals en concerten zijn ook gewoon leuk en zorgen voor ontspanning. Onze monumenten, musea, cultuurhistorische landschappen en archieven moeten beter beschermd worden. Creatieve mensen verdienen meer ruimte, ook financieel. Laat hen experimenteren met nieuwe media en kunstvormen. Zorg voor ateliers en eigen broedplaatsen, zoals bijvoorbeeld het HipHopHuis in Rotterdam. Zoals de overheid sport voor iedereen stimuleert, moet zij ook cultuur in brede zin steunen. Het vierjaarlijkse circus van kunstsubsidies verdwijnt. Er komt een systeem van langlopende subsidies en fondsbeoordelingen. Daarmee verdwijnt de vriendjespolitiek waarbij bekende instellingen worden bevoordeeld. Aan de professionele beoordelaars worden veel hogere eisen gesteld in helderheid en representativiteit.

 • November 20, 2006 at 3:25 pm

  http://www.computable.nl/nieuws.jsp?id=1765589

  Sorry, in Dutch:

  Een coalitie van het CDA en de Partij voor de Arbeid lijkt het beste voor de ict-sector. De partijprogramma’s van beiden partijen bieden de beste standpunten voor ict’ers en ict-sector.

  De ict-sector is het meest gebaat bij een coalitie van het CDA en de PvdA. Het partijprogramma van het CDA stimuleert het verstandige gebruik ict-middelen. De partij vindt dat er praktijkervaringen tussen overheid en andere sectoren moeten worden uitgewisseld zodat ict beter wordt ingezet in het onderwijs, in het veiligheidsbeleid, bij identificatie, bij de infrastructuur en bij de toepassing van het recht. Ook vindt de partij dat het makkelijker moet worden om mensen met kennis en vaardigheden waarvan in Nederland een tekort is (bijvoorbeeld in de ict-sector) voor een bepaalde periode naar ons land te halen.

  De PvdA schrijft in het partijprogramma dat er meer ruimte moet komen voor kleinere, innovatie internetbedrijven door open source te stimuleren en door tegen een invoering van softwarepatenten te zijn.

 • November 20, 2006 at 3:29 pm

  There still seems to be a divide between New Media as an art form and New Media more closely related to ICT.

 • November 20, 2006 at 3:48 pm

  VVD only has general points, not specifically concerning new media education:

  positive point:

  Scholen voor mbo en hbo moeten netafgestudeerden
  helpen met kennis en
  fondsen om zelf een bedrijfje te starten.
  Begeleid en investeer mee.
  Af en toe een opfriscursus en open
  toegang tot kennis versterken de levenslange
  band tussen school en leerling.

  A point that I don’t really agree with:

  Universiteiten en
  hogescholen naar de top
  De Nederlandse universiteiten en hogescholen
  moeten ambitieuzer worden:
  meer vragen van zichzelf en van de studenten.
  De eerste willen zijn. Amerika en
  China weten nu de beste studenten en
  wetenschappers te lokken. Die moeten
  hier willen blijven – en komen!
  Toponderzoek is gediend bij intensieve
  samenwerking tussen universiteiten en
  hogescholen op innovatief, kapitaalintensief,
  inter- en/of multidisciplinair gebied.
  Instellingen zullen daarop worden
  getoetst. Ook zal een groter deel van het
  budget privaat moeten worden verdiend,
  onder meer met onderzoekscontracten en
  het uitventen van intellectueel eigendom.
  Universiteiten en hogescholen moeten
  concurreren op onderwijs. Meer variatie
  in hoogte van collegegelden, selectie van
  nieuwe studenten en internationalisering
  maken dat mogelijk. Toetreding van nieuwe
  aanbieders van hoger onderwijs, inclusief
  buitenlandse, wordt in beginsel niets
  in de weg gelegd.

  I agree with the first bit that says that universities and hogescholen should work together to combine disciplines. However, I don’t agree with making universities commercial companies that buy and sell knowlegde.

 • November 20, 2006 at 4:15 pm

  That’s typical VVD: privatizing (Schiphol) and commercializing (education). OUCH!

  The world is not a marketplace. Neither is cyberspace.
  I think it’s interesting a lot of parties (not the VVD of course) mention the stimulation of the use of open-source software.

 • November 20, 2006 at 4:19 pm

  This led me to the anti-marketplace ideology party: SP / Verkiezingsprogramma: Een beter Nederland, voor hetzelfde geld

  Internet verder ontwikkelen
  Onze economie is gebaat bij een forse impuls van de ontwikkeling van informatietechnologie, waarbij vooral kleinere IT-bedrijven meer mogelijkheden zouden moeten krijgen. Internet wordt een steeds belangrijkere informatiebron. Driekwart van onze bevolking heeft nu toegang tot internet en dat is internationaal gezien veel. Internet speelt echter zo’n belangrijke rol in onze samenleving dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het gebruik van internet, ook door ouderen, moet daarom worden aangemoedigd.
  Naast de vele voordelen heeft het gebruik van internet ook schaduwzijden, zoals netverslavingen en webcam-afpersing. Meer overheidsregie en ondersteuning van de hulpverlening is gewenst, om ontsporingen tegen te gaan. Naarmate het gebruik en de mogelijkheden van internet toenemen, groeit ook de internetgerelateerde criminaliteit, zoals spam, fraude, hacking, identiteitsdiefstal en kinderporno. De overheid heeft hier te weinig kennis van zaken en laat te veel op zijn beloop. Het komende kabinet moet een meer bijdetijdse houding aannemen, om het nuttige gebruik van IT en internet te bevorderen en misbruik en criminaliteit te bestrijden.

  Onze voorstellen:

  Gemeenten moeten de vrijheid houden om zelf een glasvezelnet aan te leggen. De kabel komt weer
  in overheidshanden.
  • De overheid gaat het gebruik van ‘Open Source’ meer stimuleren.
  • Er komt een strategische aanpak voor het wegwerken van IT-kennisachterstanden bij de overheid. Een doorstart wordt gemaakt van het ‘High Tech Crime Center’, waarin politie, justitie, bedrijfsleven en IT-bedrijven samenwerken.
  • Prioriteit wordt geven aan de aanpak van internetgerelateerde criminaliteit en van internetkinderporno.
  • Kinderchat en SOS Hulpdienst horen 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Meer informatie wordt gegeven aan ouders en scholen bij opvoedingsvragen over het gebruik van internet.
  • Alle overheidwebsites moeten geschikt worden gemaakt voor visueel gehandicapten.

  I like the way the SP offers their election program in different ways: read online, download PDF, download printer-friendly PDF, ultra-short 10-point summary and last but not least Podcast RSS and M3U stream! WOW! How modern! :)

 • November 20, 2006 at 4:40 pm

  And the search continues.

  D66 only briefly mentions internet related issues. Of course it sees the internet and e-mail as the perfect way for the government to reach the people and as tool for the people to reach the government.

  De omroep zal moeten worden klaargestoomd voor het huidige digitale tijdperk, waarin jongeren meer tijd op internet dan voor de televisie doorbrengen. Internet wordt dan ook een speerpunt van de publieke omroep.

  It recognizes the importance of the internet, but unfortunately adds nothing more (besides the service value for government services) than seeing it as a replacement/addition to television.

  And yet another audio file of the election program!

 • November 20, 2006 at 5:14 pm

  Just a small proof that the masters of media are on top of everything!!!

  I am at the Pakhuis de Zwijger at the moment and rumour here is that Halsema, Bos and Marijnissen will have their cup of coffee and talk about their leftist autumn downstairs at the restaurant of the Pakhuis de Zwijger building. They are supposed to come in a while now. Hmmmmm, let’s watch the news and see if it’s true!

 • November 20, 2006 at 5:54 pm

  thats funny 

 • November 20, 2006 at 6:21 pm

  From the CDA election programme:

  …het bestrijden van de oorzaken van criminaliteit.
  Denk aan wapenbezit, verloedering,
  onaanvaardbaar groepsgedrag en nieuwe
  media die geweldgebruik ‘normaliseren’.
  Er is veel bereikt, maar dat neemt niet weg
  dat de criminaliteit nog steeds te hoog
  blijft.

  Is that also an issue for the other parties? Digital crime?

 • November 20, 2006 at 6:40 pm

  Yeah, it’s a big issue for the SP as well (see my quote).

  Let’s focus on the bright side of new media!

  :)

 • November 20, 2006 at 6:52 pm

  BTW: it wasn’t a rumour, they were there! :)
  The VVD will be at het muziekgebouw aan ‘t IJ tonight, so media vans and journalists and camera’s were all over!

 • November 20, 2006 at 9:16 pm

  Yea, now I see it in the SP programme. True, we should look on the bright side of New Media life :)

  I also found this article from Webwereld.nl called ‘De ict-standpunten van de politieke partijen’

 • November 20, 2006 at 11:23 pm

  SP for victory <3

 • November 21, 2006 at 4:23 pm

  Ook leuk trouwens, de tagcloud van GroenLinks, nog meer partijen die dat doen?

  http://www.waaromgroenlinks.nl/

 • November 21, 2006 at 4:29 pm

  nice.. however I don’t see a ‘media’ tag…. nor anything like it

 • November 21, 2006 at 9:15 pm

  Hm, sorry I posted that last one in Dutch by the way :) Since I’m one of the floating voters myself, I keep searching for more info on politics and media and culture. This is a great document on the Art & Culture policies of the various parties:

  http://www.boekman.nl/documenten/verkiezingsprogramma2006.pdf

Leave a Reply