Wikipedia’s Criterion: Google

On: September 27, 2008
Print Friendly, PDF & Email
About Arno de Natris
Finished the Master in New Media in august 2009. See for mor details about me on http://www.arnodenatris.nl

Website
http://www.arnodenatris.nl    

Creating a hoax on Wikipedia isn’t that difficult. Just write it down and save it. But it won’t take long before the Wiki-officials will delete it. This afternoon, I created a fake ‘legend’ and wrote a Wiki about it. Four hours later, the Wiki was removed. Why? ‘Nonsense: there’s nothing about it on Google and there are no sources.’ So, if you’re not on Google, you have never excisted.

Later on, I’ll try to create an other hoax. This time, I’ll make sure I use (fake) sources and there will be something about it to be found on Google. I have to use an other computer, Wikipedia files your IP-address.

Here is the hoax text (in Dutch, the links I embedded are removed):

Schafter Scheerder

De Schafter Scheerder was een in het begin van de twintigste in de natuur rond het dorp Schaft levende man. Tot de dag van vandaag is het echter onbekend of de Schafter Scheerder echt bestaan heeft of een verzinsel was van lokale herders.

De naam heeft de man te danken aan de geruchten dat hij schapen die graasden op de heide rond het dorp voor de helft zou scheren. Herders zouden ’s ochtends bij het tellen van de schapen diverse keren schapen aantreffen die alleen aan de linkerkant van hun wol ontdaan waren.

In een dagboek dat na de Tweede Wereldoorlog door Amerikanen in het Belgische Neerpelt gevonden is, wordt bericht over een ‘wilde, ongeschoren en stinkende man die soms op de Malpie opduikt’. Het dagboek is bijgehouden door een jonge vrouw uit Schaft. Ze schreef dat het figuur ‘eng’ was, maar toch iets aantrekkelijks had.

In 1909 is een afgeslacht schaap gevonden vlakbij de gemeentegrens van Borkel en Schaft, toen een aparte gemeente. Dorpelingen durfden enkele dagen hun huis niet uit. Later deden de geruchten de ronde dat de Schafter Scheerder nooit bestaan heeft en een verzinsel was van de schapenhouders om meer sympathie te kweken bij de dorpelingen. Foto’s of andere bewijzen zijn nooit gevonden.

Tags: ,

Comments are closed.